Logo Byczyny

Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie

       Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie

Wnioskodawca LKS „Hetman” Byczyna. Działanie 9.5.

Projekt zakładał organizację zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży  w wieku 9-16 lat. Utworzone zostały 4 sekcje piłki nożnej przy szkołach podstawowych w Byczynie, Biskupicach, Roszkowicach i Kostowie oraz 4 sekcje w Publicznym Gimnazjum w Byczynie. W ramach projektu zorganizowano rozgrywki ligowe dla ww. drużyn. Najlepszym uczestnikom ufundowano wyjazd na obóz sportowy.