Logo Byczyny

Unieważnienie postępowania zadania pn. Kompleksowa dostawa oraz montaż wagi samochodowej na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach