Logo Byczyny

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

 Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

 

Wnioskodawca: Gmina Byczyna. Poddziałanie 9.1.2

Projekt systemowy realizowany w Publicznym Gimnazjum w Byczynie. Projekt zakładał:

·         wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

·         rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.