Logo Byczyny

Tydzień Edukacji Globalnej w Polanowicach

Tydzień Edukacji Globalnej zakończył się w Technikum w Polanowicach dopiero 3 grudnia 2014 r. kiedy naszymi gośćmi byli repatrianci. W tym dniu odbył się Szkolny Konkurs Międzyklasowy „Różnorodność kulturalna”, który podsumował pracę uczniów. Repatrianci mieszkający w Polanowicach pochodzą z Uzbekistanu, Gruzji, Kazachstanu. Konkurs dotyczył informacji o tych państwach. W tym roku hasło TEG dotyczyło bezpieczeństwa żywnościowego, dlatego skupiliśmy się na kuchni, potrawach, tradycji i kulturze krajów, z których pochodzą sąsiedzi naszej szkoły. Klasy wylosowały do opracowania następujące kraje: I klasa – Kazachstan, II klasa – Gruzja, III klasa- Tadżykistan, IV klasa – Uzbekistan. Każda klasa uczestniczyła w trzech konkurencjach: przygotowanie kartonowego stoiska charakteryzującego potrawy, sposoby gotowania,  przyprawy, żywność w wylosowanych krajach; przygotowanie 5-zdaniowego wystąpienia dotyczącego tradycji,  kultury, jedzenia w wylosowanym kraju; konkurs wiedzy dotyczący omawianych w szkole krajów. Uczniowie wykazali się wiedzą oraz aktywnością udziału w konkursie. Zwyciężyła klasa II TA/TH. Jednakże ten dzień obfitował również w inne wrażenia. Gośćmi podczas rozgrywek konkursowych były: Tatiana Karimowa i Waleria Dymowa z Uzbekistanu, Halina Rokicka z Kazachstanu i Ałła Kurowska z Gruzji. Panie przygotowały przepyszny poczęstunek. Społeczność szkolna mogła spróbować: uzbeckie manty i chanum, kazachskie baursaki, gruzińskie czuczchela i tklapi.  Nasi goście przygotowali dla nas smaczny poczęstunek. Był to dla całej szkoły dzień wyjątkowy, a uczniowie uczestniczący w konkursie zostali docenieni za wiedzę bliską sercu naszym repatriantom…

Karolina Kryściak