Logo Byczyny

Szkoła na medal

 logo POKL.jpeg


Projekt Szkoła na medal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 realizuje w okresie od 3 września 2012 r. do  28 czerwca 2013 r. projekt pt. Szkoła na medal.

W projekcie uczestniczy 14 uczniów i uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie z klas I-III. W ramach zadań projektowych przewidziano:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej
i matematycznej,

- wsparcie logopedyczne,

- zajęcia korygujące wady postawy – gimnastykę korekcyjną,

- zajęcia artystyczne - rozwijające zainteresowania i  młode talenty uczniowskie.

Dofinansowanie: 30.000 zł