Logo Byczyny

Mały Omnibus

logo POKL.jpeg


Projekt Mały Omnibus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 realizuje w okresie od 3 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. projekt pt. Mały Omnibus.

W projekcie uczestniczy 40 uczniów i uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie.  W ramach zadań projektowych przewidziano:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

- zajęcia rozwijające zainteresowania i  młode talenty: zajęcia z języka angielskiego, wokalno-taneczne, przyrodniczo-doświadczalne, dziennikarsko-informatyczne, plastyczne, matematyczne oraz z poprawnej polszczyzny,

- wyjazdy edukacyjne do Planetarium w Chorzowie oraz do Warszawy.

Dofinansowanie: 100.629 zł.