Logo Byczyny

Byczyńskie Gimnazjum wyróżnione w konkursie ogólnopolskim

W piątek 12.12.2014 r. Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie odebrało w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na „Projekt z Edukacji Globalnej”. W konkursie wystartowało 5 szkół z opolszczyzny i najlepszy wynik uzyskało gimnazjum z Byczyny. Koordynatorem szkolnym była pani Kalina Włodek a regionalnym pani Joanna Radziewicz, która jednocześnie była moderatorem kursu blendad learning dla nauczycieli z województwa opolskiego. Klasy I D, II A, II C i II B aktywnie włączyły się w realizację projektu. Gimnazjaliści  byli podzieleni na 6 grup zadaniowych:

  • Pierwsza grupa przygotowała prezentację multimedialną na temat miast zagranicznych współpracujących z gminą Byczyna oraz mapę Europy z tymi miejscowościami.
  • Druga była odpowiedzialna za zaprezentowanie wypieków charakterystycznych dla tych regionów Europy, które następnie były sprzedawane 21.11.2014 w dniu podsumowania Tygodnia Edukacji Globalnej
  • Trzecia była odpowiedzialna za nagłośnienie TEG w szkolnej gazetce i stronie internetowej szkoły
  • Czwarta brała udział w spotkaniu z wolontariuszką, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżyła dzieciom codzienne życie mieszkańców Boliwii oraz sytuację dzieci wychowywanych w domach dziecka
  • Piąta była odpowiedzialna za szkolną zbiórkę żywności długoterminowej pod hasłem „Podziel się posiłkiem”. Żywność został przekazana do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku na zajęcia w szkolnej stołówce. Odbyło sie również wspólne pieczenie ciasteczek przed świętami Bożego Narodzenia.
  • Szósta  była odpowiedzialna za przygotowanie tablic informacyjnych umieszczanych na holu szkoły w Tygodniu Edukacji Globalnej.

 Serdecznie gratulujemy!