Logo Byczyny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Byczyna obowiązujący od 01.01.2015 r.

Od dnia 01.01.2015 r. ulega zmianie harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu miasta i gminy Byczyna. Prosimy o zapoznanie się z nowym, aktualnym i obowiązujący od 01.01.2015 r. harmonogramem znajdującym się w załącznikach poniżej:

- PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu gminy Byczyna.pdf

- PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu miasta Byczyna.pdf

- PDFHarmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych z terenu miasta Byczyna.pdf

- PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu poszczególnych sołectw gminy Byczyna.pdf

- PDFHarmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych z terenu poszczególnych sołectw gminy Byczyna.pdf