Logo Byczyny

Bezpiecznie, nowocześnie, tanecznie

  Bezpiecznie, nowocześnie, tanecznie

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkowicach. Działanie 9.5

W ramach projektu przewidziano zorganizowanie dla mieszkańców Roszkowic warsztatów tanecznych, komputerowych oraz pokazów pomocy przedmedycznej. Ponadto na zakończenie zorganizowano dwudniowy wyjazd studyjny do Krakowa i okolic.