Logo Byczyny

Informacja o jednorazowej zmianie dnia odbioru odpadów komunalnych, związana z dniami wolnymi od pracy tj. 25 i 26 grudnia 2014 r.