Logo Byczyny

Jesteśmy Europejczykami

       Jesteśmy Europejczykami

Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach. Działanie 9.5.

Projekt zakładał zorganizowanie 128 godzinnego kursu języka angielskiego dla 20 mieszkańców Paruszowic.  Oprócz zajęć zorganizowano także dla uczestników projektu dwa wyjazdy do kina.
W ramach projektu zakupiono również sprzęt multimedialny.