Logo Byczyny

Mała liga mistrzów w Byczynie

Mała liga mistrzów w Byczynie

Wnioskodawca LKS „Hetman” Byczyna. Działanie 9.5.

Niniejszy projekt był kontynuacją poprzedniego. Tym razem założono organizację zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży  w sekcjach utworzonych przy Ludowych Zespołach Sportowych w Byczynie, Kostowie, Nasalach, Paruszowicach, Kochłowicach oraz Proślicach. W ramach projektu zorganizowano rozgrywki ligowe dla ww. drużyn. Najlepszym uczestnikom ufundowano wyjazd na mecz ekstraklasy do Poznania.