Logo Byczyny

„Byczyna, obwarowania miejskie (XV/XVI w.) wzmocnienie podłoża gruntowego murów obronnych (odcinek północno-wschodni o długości 272 metrów)”

MKIDN.jpeg

Zakończył się I etap zadania pn. „Byczyna, obwarowania miejskie (XV/XVI w.) wzmocnienie podłoża gruntowego murów obronnych (odcinek północno-wschodni o długości 272 metrów)” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1. Ochrona zabytków.

Zadanie to było konieczne ze względu na bardzo zły stan techniczny murów obronnych, których istnienie zgodnie z decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było zagrożone zniszczeniem.

Przetarg na wykonanie tego zadania wygrał Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak z Gdyni.

Prace stabilizacji posadowienia murów obronnych polegały na wykonaniu otworów iniekcyjnych z zabudowaniem rurek, iniekcji zaczynem mineralnym gruntu pod murem, wykonaniu odwiertów pionowych wraz z ich betonowaniem pod oznaczenie stałych punktów geodezyjnych, osadzeniu  na murach reperów oraz stałych punktów w terenie dla badania zachowania budowli po wzmocnieniu podłoża gruntowego  i określenia skuteczności wykonanych prac. Wartość robót zgodnie z umową i kosztorysem powykonawczym wyniosła  409.999,59 złotych.

Celem zadania było zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, a pomoc skierowana w stronę jednego z najciekawszych i najlepiej zachowanych założeń średniowiecznych obwarowań na Śląsku umożliwiła zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji tak spektakularnego zabytku Opolszczyzny, jakim są byczyńskie mury obronne.