Logo Byczyny

Wzory deklaracji na podatek 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/211/08 z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Urząd Miejski w Byczynie informuje, że podatek należy wpłacić
w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie (pokój Nr 14 I piętro)
lub na niżej wymienione konto
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Byczynie
83 8890 1040 0000 1818 2005 0003