Logo Byczyny

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego 2015

- PDFOgłoszenie o możliwości składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego 2015.pdf (277,69KB)

UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.