Logo Byczyny

Lista uchwał w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Byczyna

Lp.

Miejscowość

Teren objęty planem

Oznaczenie w planie

Opis planu

Nr. Uchwały i data podjęcia

Ogłoszenie w Dz.U.W.O.

Uwagi

1.

Byczyna

Byczyna
dz.nr 55/1
ul.Poznańska

7 a PB

Rozbudowa urządzeń obsługi komunikacji

Nr II/15/98
Rady Miejskiej
w  Byczynie 26.11.1998

Nr  34   z 30.12.1998 Poz. 317

 

2.

Byczyna

Byczyna

dz.nr 240/6; 241/1; 241/2; 241/3; 241/4; 242 ul.Brzozowa

MN

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nr XIV/135/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 42

 

2.

Gołkowice

Gołkowice
dz. nr 209

Uks

Teren urządzeń obsługi komunikacji

Nr XIV/135/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 42

 

3.

Ciecierzyn

Ciecierzyn
dz. nr 55

Uks

Teren urządzeń, związanych z obsługą komunikacji

Nr XIV/134/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 41

 

3.

 

Nasale

 

Nasale
dz. nr 335

US

Teren urządzeń
sportowych

Nr XIV/134/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 41

 

3.

Sierosławice

 

Sierosławice
dz. nr 73/1; 173

MN; UR

Teren zabudowy mieszkaniowej i rzemiosła produkcyjno-usługowego nieuciążliwego

Nr XIV/134/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 41

 

3.

 

Polanowice

 

Polanowice
dz. nr 359;

MN; MR;

UR

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i rzemiosła usługowo- produkcyjnego-nieuciążliwego

Nr XIV/134/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 41

 

3.

Biskupice

 

Biskupice

zbiornik wodny

W

Teren zbiornika retencji wody dla rolnictwa

Nr XIV/134/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 41

 

3.

Gmina Byczyna

 

Gmina Byczyna

 

 

Granica polno-leśna

Nr XIV/134/99 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.12.1999

Nr  11  z 08.02.2000 Poz. 41

 

4.

Dobiercice

 

Dobiercice

dz.nr 7/3; km 1

 

ZC

Teren cmentarza

Nr XLII/300/2002 Rady Miejskiej
w  Byczynie 28.05.2002

Nr  57  z 27.06.2002 Poz. 783

 

4.

Biskupice - Brzózki

 

Biskupice – Brzózki (teren przy zbiorniku wodnym)

 

UPR

P

 

LSp

DR

Tereny rekreacji nadwodnej

Tereny miejsc postojowych – parkingów

Tereny do zalesienia

Tereny działek rekreacyjnych

Nr XLII/300/2002 Rady Miejskiej
w  Byczynie 28.05.2002

Nr  57  z 27.06.2002 Poz. 783

 

5.

Byczyna

 

Byczyna;
ul. Paruszowicka; dz. nr 947/3

PE

Teren eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku

Nr XLVII/321/2002 Rady Miejskiej
w  Byczynie 10.10.2002

Nr  122  z 29.11.2002 Poz. 1582

 

6.

Byczyna –

Biskupice

 

Byczyna –

Biskupice

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefy Rozwoju Gospodarczego”

Nr XXII/145/2008 Rady Miejskiej
w  Byczynie 28.03.2008

Nr  38   z 04.06.2008 Poz. 1332

 

7.

 

Byczyna –

miasto

 

Byczyna –

miasto

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna

Nr LVIII/428/2010 Rady Miejskiej
w  Byczynie 30.09.2010

Nr  141   z 07.12.2010 Poz. 1655