Logo Byczyny

Uchwała nr II/15/98 Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 26.11.1998 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarownia przestrzennego miasta Byczyna dot. dz. nr 55.1 ul. Poznańska