Logo Byczyny

Uchwała nr XIV/135/99 Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 30.12.1999 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarownia przestrzennego dot. m. Gołkowice dz. nr 209