Logo Byczyny

Uchwała nr XIV/134/99 Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 30.12.1999 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna dot. m. Ciecierzyn, Nasale, Sierosławice, Polanowice, Biskupice, gm. Byczyna