Logo Byczyny

Uchwała nr XLVII/321/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10.10.2002 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna dot. ul. Paruszowickiej dz. nr 947/3