Logo Byczyny

Uchwała Nr XXII/145/2008 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28.03.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. Strefy Rozwoju Gospodarczego