Logo Byczyny

Uchwała nr LVIII/428/10 Rady Mejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna