Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 12.02.2015 r.

W dniu 12.02.2015 r. (czwartek), o godz. 11 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,      

c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Biskupicach, zabytkowy Kościół drewniany (nr rej: 392/58 z 1.07.1958),

d) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej  Św. Augustyna w Kostowie, Kościół Św. Augustyna w Kostowie (nr rej: 191/2012 z 24.07.2012).

6. Informacja w sprawie modernizacji oświetlenia drogowego w gm. Byczyna.

7.Odnawialne źródła energii w świetle obowiązujących przepisów prawa:

1) odnawialne źródła energii – definicje podstawowe, istotne regulacje prawne,

2) omówienie rodzajów odnawialnych źródeł energii,

3) udział nośników energii odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, perspektywy rozwoju rynku OZE,

4) korzyści dla j.s.t. z wykorzystania OZE,

5) sposoby i źródła finansowania inwestycji OZE: środki UE, środki krajowe,

Prezentacji dokona: Biogaz – Projekt – Grupa i Pro – Euro – Konsulting – prezentacja własna

8.Prezentacja firmy KDE ENERGY POLSKA - prezentacja własna.

9.Podsumowanie i wypracowanie stanowiska przez Radę w zakresie funkcjonowania w gminie Byczyna urządzeń odnawialnych źródeł energii.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom