Logo Byczyny

Konkursy: Barwy Wolontariatu i Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

Konkursy!!!!! 

Barwy Wolontariatu i Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Barwy wolontariatu 

Jest to już dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Organizacja przyjazna wolontariuszom

Konkurs zorganizowany jest po raz drugi. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie  pozytywnych  przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.

Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu w grudniu br. w Warszawie.

Wyniki regionalne zostaną ogłoszone w grudniu br. w Opolu podczas Gali Regionalnej - w sprawie miejsca i terminu Gali będziemy kontaktować się z Państwem osobiście.

Termin nadsyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 15 października  2012 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy   lub faksem na nr 77 441 50 25 wew. 103

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Patrycją Kozieł , tel. 77 441 50 25

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Regulamin konkursów i formularze zgłoszeniowe znajdują się w załącznikach poniżej:

DOCFormularz zgloszeniowy_ 2012_Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.doc (48,00KB)
DOCRegulamin_Organizacja Przyjazna Wolontariuszom_2012.doc (230,00KB)
RTFFormularz zgloszeniowy_2012_Barwy Wolontariatu.rtf (39,17KB)
DOCRegulamin_2012_Barwy Wolontariatu.doc (101,00KB)