Logo Byczyny

Konkurs pn. Aktywna wieś


Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna

ogłasza konkurs

 „AKTYWNA WIEŚ”

Celem konkursu jest:

·   aktywizacja mieszkańców wsi z obszaru LGD „Górna Prosna” do  podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, pobudzenie aktywności i integracja społeczna mieszkańców.

 

·   wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych, najlepiej zrealizowanych i prawidłowo rozliczonych projektów składanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  objętego PROW  2007-2013 -   „małe projekty” - składanych za pośrednictwem LGD „Górna Prosna”.

 

W konkursie mogą brać udział:

·         beneficjenci „małych projektów”, z wyłączeniem gmin i podległych im jednostek organizacyjnych, którzy w okresie 2009 – 2012 zrealizowali i prawidłowo rozliczyli projekty.

·         stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, grupy odnowy wsi itp.

 

Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora :

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”  Sternalice 81, 46-333 Sternalice. 

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2012 r. /do godz. 14.30/.  

 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu  wraz z załącznikami, który dostępny jest na www.gornaprosna.pl i w załącznikach poniżej:

DOCRegulamin konkursu.doc (61,00KB)
DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY..docx (41,17KB)
DOCXkategoria oceny..docx (42,01KB)
DOCXsprawozdanie..docx (41,73KB)

 

Adres organizatora:

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Sternalice 81

46-333 Sternalice

tel. 34 343-57-54, 663-901-616

www.gornaprosna.pl