Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 10.03.2015 r.

W dniu 10.03.2015 r. (wtorek) o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025

b) zmian w budżecie gminy na 2015 r.

5. Komunikaty.

6. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom