Logo Byczyny

Zmiany w USC

1 marca weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Ma ona usprawnić pracę urzędów stanu cywilnego i ułatwić dostęp do dokumentów.

- Ustawa wprowadza elektroniczną rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego zamiast dotychczasowego prowadzenia ksiąg papierowych – tłumaczy Renata Marzec, kierownik USC w Byczynie. – A co za tym idzie, każdy obywatel będzie mógł otrzymać odpis aktu stanu cywilnego w postaci papierowej w dowolnym USC, niezależnie od tego, gdzie akt ten jest przechowywany.

To nie koniec udogodnień. Jeżeli obywatel wystąpi po odpis aktu w postaci elektronicznej  to kierownik urzędu prześle mu potrzebny dokument również tą drogą. Wówczas będzie on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

- Czyli nie trzeba będzie specjalnie w tym celu udawać się do urzędu – wyjaśnia Renata Marzec.

Docelowo rozwiązanie to ograniczy obieg dokumentów papierowych, które stopniowo będą przenoszone do systemu teleinformatycznego.

Ponadto kierownik USC będzie aktualizował rejestr PESEL za pośrednictwem systemu, np. po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, przy zmianie imienia lub nazwiska.

Ustawa liberalizuje także zasady zawierania małżeństw poza urzędami stanu cywilnego (do tej pory było to możliwe tylko w szczególnych przypadkach), jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa uczestników. Ale za zorganizowanie takiej uroczystości poza USC trzeba zapłacić 1000 zł. 

Więcej informacji o Bazie Usług Stanu Cywilnego można znaleźć pod adresem plid.obywatel.gov.pl

MZ