Logo Byczyny

Hala wreszcie będzie remontowana

Zakończył się prawie dziesięcioletni spór gminy Byczyna z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Lignomat w sprawie remontu hali sportowej przy gimnazjum. W czwartek 12 marca została zawarta ugoda.

Prace mają się rozpocząć do 30 maja, a zakończyć do 30 sierpnia tego roku.

Firma Lignomat zobowiązała się, że wykona roboty naprawcze na podstawie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Politechnikę Wrocławską na zlecenie Sądu Okręgowego w Opolu.

Zadanie szacowane jest na 700 tys. zł. Wkład gminy ma wynieść 175 tys. zł - to koszty nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego i modernizacji wentylacji hali, za resztę zapłaci wykonawca. Ponadto jest on zobowiązany zwrócić gminie ponad 117 tys. zł przedpłat sądowych.

Przypomnijmy: hala sportowa przy byczyńskim gimnazjum została zamknięta w 2005 roku, ponieważ na filarach podtrzymujących strop  stwierdzono pęknięcia.