Logo Byczyny

Trening decyzyjny pn."Sudety -15"

Dotyczy treningu decyzyjnego „Sudety – 15” nt. „Realizacji zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania województwa oraz z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego podczas podwyższania gotowości  obronnej państwa”. W ramach treningu będą rozwijane elementy systemu wykonywania i alarmowania z uruchomieniem w dniu 25 marca 2015 r. syren alarmowych  do alarmowania ludności cywilnej.