Logo Byczyny

Są pieniądze dla stowarzyszeń i grup nieformalnych

Od 3 do 5 tys. zł na realizację swoich pomysłów mogą zdobyć organizacje pożytku publicznego, grupy nieformalne i grupy samopomocowe.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” wraz z gospodarzem Gminą Byczyna zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 9.04.2015r. (czwartek), o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w sali nr 9.

Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

•             Okres realizacji mikrodotacji 19.05  – 15.10.2015 r.

•             Nabór wniosków od 23.03 - 17.04 2015 r.

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl.