Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 09.04.2015 r.

W dniu 09.04.2015 r. (czwartek), o godz. 17 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Prezentacja ZGK Sp. z o.o. w Byczynie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Komunikaty.

8. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom