Logo Byczyny

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Byczyny w celu sprawnego przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem dopłaty  z tytułu  zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku zbóż ozimych, jarych oraz ziemniaków będzie przyjmował wnioski rolników  w celu zbiorczego dostarczenia do ARR  w Opolu w terminie:

od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r.

(w przypadku zbóż ozimych, jarych oraz ziemniaków)

Dopłaty udzielone będą na wniosek uprawnionego rolnika w wysokości liczonej do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem w terminie:

od 15 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. wniosek złożony do ARR w Opolu  w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (faktura wystawiona od dnia 15 lipca 2014r. do 15 czerwca 2015r. i został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia)

Wysokość stawki dopłaty wyniosą odpowiednio:

           - 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych

           - 160 zł w przypadku roślin strączkowych

           - 500 zł w przypadku ziemniaków

Procedura uzyskania dopłaty zakłada:

      złożenie wniosku o przyznanie dopłaty na druku nr Dms_ P1_f2 :

załączniki:

- oryginały faktur zakupu materiału siewnego,

            - przedstawienie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie rolnik otrzymał w ciągu 3  lat obrotowych tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie. Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 15 000  euro  w   ciągu  3 lat obrotowych.

Rolnicy w Agencji Rynku Rolnego  w Opolu w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. mogą składać wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Więcej informacji można uzyskać:

  1. Urząd Miejski w Byczynie (tel. 77 413-41-50 wew. 34)
  2. Oddział Terenowy Agencji  Rynku Rolnego w Opolu  (tel. 77 441-70-00)

 

Burmistrz Byczyny

 /-/ Robert Świerczek