Logo Byczyny

Ruszył IX Lokalny Konkurs Grantowy pn. "Działaj Lokalnie"

Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego a działających na terenie gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn.

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 

- charakterze dobra wspólnego,

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

- będą realizowane między 1 czerwca 2015 r. a 31 grudnia 2015 r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl/  w dniach 22.04 – 22.05.2015r.

Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

W związku z powyższym 4 maja 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej kluczborskiego ratusza odbędzie się spotkanie informacyjne. Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu konkursu a także zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora. Będzie także możliwość skonsultowania swoich projektów. Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

tel. 077 413 11 38; 530 111 550; mail: 

Zapraszamy do składania wniosków.