Logo Byczyny

Kompleksowa dostawa oraz montaż wagi samochodowej na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach

logo inkubator przedsiebiorczości.png

Byczyna, dnia 05.05.2015 r.

Bk.XII.042.2.1.2015

zdj.png

Gmina Byczyna zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa oraz montaż wagi samochodowej na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach”.

Zakres zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy.

Termin wykonania zadania – do 25 czerwca 2015 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do 15 maja 2015 r. do godziny 900.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

Załączniki do pobrania:

1. PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (174,31KB)

2. PDFZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf (92,71KB)

3. PDFZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOSTAW.pdf (93,06KB)

4. PDFZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY.pdf (155,41KB)

5. PDFZAŁĄCZNIK NR 5 - DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA.pdf (430,98KB)