Logo Byczyny

Dostawa sprzętu elektronicznego do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach – Polanowice, 46 – 220 Byczyna

logo inkubator przedsiebiorczości.png

Byczyna, dnia 05.05.2015 r.

Bk.XII.042.3.1.2015

zdj.png

Gmina Byczyna zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu elektronicznego do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach  – Polanowice, 46 – 220 Byczyna”.

Zakres zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy.

Termin wykonania zadania – do 25 czerwca 2015 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do 15 maja 2015 r. do godziny 1100

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

Załączniki do pobrania:

1. PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (225,07KB)

2. PDFZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE.pdf (72,97KB)

3. PDFZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf (129,84KB)

4. PDFZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY.pdf (159,53KB)