Logo Byczyny

Dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach

- PDFII WYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA DOT. DOSTAWY MEBLI BIUROWYCH, SOCJALNYCH I KONFERENCYJNYCH DO BIP W POLANOWICACH.pdf (114,33KB)

- PDFWYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA DOT. DOSTAWY MEBLI BIUROWYCH, SOCJALNYCH I KONFERENCYJNYCH DO BIP W POLANOWICACH.pdf (104,57KB)


logo inkubator przedsiebiorczości.png

Byczyna, dnia 5.05.2015r.

Bk.XII.042.1.1.2015

zdj.png

W ramach projektu pn. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 Gmina Byczyna planuje wykonanie zadania pn.: „Dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych  do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach”.

W związku z powyższym Gmina Byczyna zaprasza do składania ofert cenowych.             

Zakres zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy.

Termin wykonania zadania – do 25 czerwca 2015 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do 15 maja 2015 r. do godziny 1000.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (195,63KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf (91,01KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTY.pdf (125,26KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY.pdf (146,77KB)