Logo Byczyny

Kolejna Edycja Nagrody pn. Plaster miodu- zgłoszenia do 30.11.2012 r.

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu". Jest to statuetka przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego w kategoriach:

1. biznes;

2. turystyka;

3. kultura;

4. sport;

5. nauka;

6. promocja powiatu;

7. za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

Nagroda może być przyznana na wniosek:

1. organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego;

2. instytucji z terenu powiatu kluczborskiego;

3. organizacji pozarządowych;

4. osób fizycznych;

5. przedsiębiorstw;

oraz z inicjatywy własnej Starosty Kluczborskiego.

Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku (adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do końca listopada każdego roku.

Laureatami nagrody mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, obywatele i instytucje innych państw.

Nagrody będą wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który nagrody są przyznane.

Projektantem statuetki jest Józef Zając - kluczborski artysta plastyk. Głównym elementem statuetki jest ręka, która ma symbolizować pomocną dłoń, a plaster miodu – Ziemię Kluczborską. Podstawę statuetki zdobią motywy architektoniczne charakterystyczne dla każdej z gmin.

Wnioski o przyznanie statuetki „Plaster miodu”, regulamin przyznawania nagrody oraz wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/nagrody_starosty.htm  

 plaster_baner.gif statuetka_natural.jpeg