Logo Byczyny

Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunlanymi za 2014 r.

 

- PDFSprawozdanie roczne za 2014 rok.pdf (595,63KB)