Logo Byczyny

XIII Konkurs Plastyczny pn. Mikołaj i Przyjaciele - zgłoszenia prac do 30.11.2012 r.

XIII EDYCJA GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD HASŁEM „MIKOŁAJ I PRZYJACIELE”

REGULAMIN

ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury w Byczynie

                             ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna

          Tel./fax (077) 413 41 65

          e-mail:

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace należy przesłać na adres organizatora lub złożyć osobiście w biurze Ośrodka Kultury w Byczynie do dnia 30.11.2012 r.

 

KONKURS MA NA CELU:

- rozwijanie zainteresowań sztuką ,

- kultywowanie i utrwalanie tradycji,

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci,

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.       Konkurs kierowany jest do dzieci klas 0-3 (włącznie)

2.       Dozwolona jest jedna kategoria plastyczna:

– technika malarska (ilustracja) format A4, A3

3.       Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.

4.       Na pracy powinny znajdować się następujące informacje:

- autor pracy,

- wiek,

- nazwa placówki,

- nr telefonu,

- nazwisko nauczyciela/opiekuna,

(te wszystkie dane umieszczamy na odwrocie pracy)

5.       Prace powinny być indywidualne.

6.  Uczestnictwo w konkursie może być zgłoszone w imieniu szkoły, placówki  lub indywidualne.

Prace oceniane będą przez komisję konkursową, w której członkiem będzie Św. Mikołaj. Nagrody przyznane będą w formie paczek. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 6 grudnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Ośrodka Kultury w Byczynie (podczas  imprezy Mikołajkowej).

UWAGI KOŃCOWE:

- prace niezgodne z regulaminem i nadesłane w rulonach nie będą oceniane,

- prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatorów popularyzowane,

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.