Logo Byczyny

Przejazd w Kostowie będzie zamknięty w dn. 28.05.2015

PORR (Polska) S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów” informuje, że w czwartek 28 maja w godz. 7.30 do godz. 13.00 będzie zamknięty przejazd kolejowy w Kostowie w ciągu drogi powiatowej. Przejazd ten zostanie zamknięty ze względu na wykonanie podbicia toru na przejeździe.