Logo Byczyny

Projekt dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szanowni Państwo!

Polska wykazuje  jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Sytuacja ta powoli zmienia się dzięki systemowi wsparcia, ofertom szkoleniowym i mechanizmom wspierającym osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu zatrudnienia.

Nadal jednak sytuacja osób niepełnosprawnych jest bardzo trudna. Sytuacja nie zmienia się znacząco mimo zwiększania wiedzy i uczestnictwa w kursach oraz szkoleniach osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Obserwacja rynku pracy i doświadczenia w działaniach społecznych pokazują nam, że rozwój wiedzy oraz kompetencji wśród osób z niepełnosprawnością to pierwszy krok.

W późniejszym czasie niezbędne jest indywidualne wsparcie oraz zintensyfikowanie działań wspierających czego przykładem są działania trenerów  pracy.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest  projekt „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”.

W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje o projekcie i te związane z rekrutacją osób z niepełnosprawnością do udziału w projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym.


PDFPełno(s)prawni na rynku pracy.pdf (561,40KB)
DOCFormularz_zgłoszeniowy.doc (86,00KB)