Logo Byczyny

Wstąp do służby przygotowawczej

plakat wku.jpeg

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu realizuje przedsięwzięcia organizacyjne związane z rekrutacją ochotników (także kobiet) do służby przygotowawczej przeznaczonej dla tych, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej, a chcieliby np. wstąpić w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych a w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym.

Termin szkolenia

01.09.2015 r. - 23.12.2015 r.

Miesięczne uposażenie 750 zł, ponadto bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.

Wymagania: obywatelstwo polskie, niekaralność, ukończone 18 lat, wykształcenie minimum gimnazjalne.

Wnioski o powołanie do służby przygotowawczej wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie i kwalifikacje należy składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub poprzez platformę ePUAP.
 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
ul.Bolesława Chrobrego 21
49-300 Brzeg
tel.: 261 637 767     261 637 070
email:wkubrzeg@wp.mil.pl
www.brzeg.wku.wp.mil.pl