Logo Byczyny

Przejazd w Sarnowie będzie zamknięty

PORR (Polska) S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów”  informuje, że od piątku 19.06.2015 od godz. 8.00 do soboty 20.06.2015 r. do godz. 23.00 będzie zamknięty przejazd kolejowy w Sarnowie w ciągu drogi powiatowej, a także od niedzieli 21.06.2015 r. od godz. 8.00 do poniedziałku 22.06.2015 r.  do godz. 23.00 w ciągu drogi gminnej Sarnów – Chudoba. Przejazd ten zostanie zamknięty ze względu na wzmocnienie podtorza.