Logo Byczyny

OSP Janówka ma 80 lat

W niedzielę 21 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce obchodziła jubileusz 80 – lecia powstania. Były wspomnienia, odznaczenia i prezenty.

- Ze względu na brak dokumentów źródłowych, historia powstania OSP oparta jest na opowieściach mieszkańców Janówki – mówią członkowie straży.

Z uzyskanych informacji wynika, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janówce sięgają 1935 roku.

- Straż powstała w naszej wiosce 10 maja 1935 roku z inicjatywy mieszkańców, a pierwszym jej prezesem był Jan Kołodziej z Lasek, natomiast naczelnikiem Wacław Hadryś – wspominają druhowie.

Działalność straży została zawieszona w czasie drugiej wojny światowej. Wznowiono ją 28 sierpnia 1946 roku. Wówczas prezesem został Bronisław Kończak, a naczelnikiem – Julian Krawczyk.

- Ponieważ nie było w tym czasie we wsi strażnicy, cały sprzęt strażacki przechowywany był w budynku gospodarczym miejscowej szkoły – tłumaczą druhowie.

Dzięki zaangażowaniu strażaków oraz mieszkańców Janówki oraz okolicznych wiosek w 1972 roku wybudowano remizę – do dziś służy ona miejscowej społeczności.

OSP w Janówce jest jedną z najbardziej aktywnych straży w gminie Byczyna. Bierze udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie sołectwa i okolicznych miejscowości, a w 1997 roku walczyła z powodzią w Opolu.

Janowscy strażacy stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach specjalistycznych, wyposażają jednostkę w nowoczesny sprzęt i umundurowanie. Co roku – zarówno drużyna męska, jak i kobieca – uczestniczą – i to z sukcesami – w zawodach sportowo – pożarniczych.

Od 2009 roku OSP w Janówce jest organizacją pożytku publicznego.

- Dzięki temu możemy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej – wyjaśniają druhowie.

W 2010 roku OSP realizowała inwestycję polegającą na remoncie i przebudowie świetlicy, przebudowie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 500 tys. zł.

Obecnie OSP Janówka zrzesza 54 członków. Posiada także 7 – osobową drużynę kobiecą.

W skład zarządu wchodzą: prezes Piotr Żurawka, wiceprezes Wojciech Żurawka, skarbnik Stefan Abram, sekretarz Antoni Maksym, naczelnik Stanisław Gawlik oraz gospodarz Janusz Kołodziej.

Z okazji jubileuszu 80 – lecia powstania janowska straż otrzymała sztandar, który przekazał druhom burmistrz Robert Świerczek. Nie był to jedyny „urodzinowy” prezent od gminy, bowiem strażacy otrzymali jeszcze piłę motorową.

Z kolei Jakub Goliński, członek zarządu powiatu kluczborskiego, przekazał druhom czek na 1000 zł, a Stanisław Rakoczy, wiceminister spraw wewnętrznych obiecał 10 tys. na umundurowanie.

Natomiast dzień wcześniej druhowie z partnerskiej niemieckiej gminy Deidesheim podarowali „jubilatom” samochód Volkswagen LT 31.

Był też czas na wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym druhom.

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został sztandar OSP Janówka. Medale z najcenniejszego kruszcu otrzymali także Edward Olek oraz Idzi Maksym. Srebrnymi uhonorowani zostali: Czesław Wylęga, Szczepan Grycman, Ryszard Płonka i Bolesław Abram. Brązowe powędrowały do: Wojciecha Abrama, Stanisława Gawlika, Antoniego Maksyma, Wojciecha Żurawki i Jarosława Pawlika.

Medal „Strażak wzorowy” otrzymali: Piotr Żurawka, Rafał Żłobiński, Janusz Kołodziej, Stefan Abram, Zygmunt Grycman, Grzegorz Olek, Mirosław Pośpiech oraz Andrzej Woźnica.

Natomiast odznaczenia za wysługę lat: Piotr Bystry (za 35 lat), Jan Żurawka i Stanisław Pośpiech (30 lat), Zygmunt Grycman i Stefan Abram (25 lat), Antoni Olek i Janusz Kołodziej  (20 lat), Radosław Czekała (15 lat), Dariusz Rabiega, Łukasz Woźnica i Paweł Woźnica (10 lat), Michał Wylęga, Remigiusz Dudek, Karol Wawrzyniak i Mariusz Grycman (5 lat).