Logo Byczyny

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius 2012

Technikum w Polanowicach bierze udział w projekcie pt. „Różnorodność kulturowa – mostem łączącym kraje Europy” z cyklu Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius 2012, który jest finansowany w ramach Funduszy Europejskich Programu  „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Projekt ten dofinansowany w kwocie 20 tysięcy euro jest realizowany od września 2012 do czerwca 2014 r. przez szkoły w Hiszpanii, Turcji, Cyprze i Polsce.

Dnia 11 września 2012 r. w Technikum w Polanowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu "Comenius - wielostronna współpraca szkół". Uczniowie klas drugich i trzecich zapoznali się z założeniami projektu i jego celami. Dowiedzieli się jakie kraje uczestniczą w projekcie oraz jakie formy pracy przewidziane są w planie projektu. W efekcie spotkania wyłoniła się grupa uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie. Została zakupiona i zawieszona w szkole tablica informacyjna, którą udekorowała grupa zaangażowana w działania projektu. Wiadomości umieszczane na tablicy mają przybliżać uczniom kraje uczestniczące w projekcie, a także mają informować wszystkich uczniów szkoły o realizowanych zadaniach.

Dnia 30 października uczniowie zaangażowani w projekt "Comenius - wielostronna współpraca szkół" zaprezentowali swoje propozycje na logo projektu.

We wtorek 6 listopada na długiej przerwie wszyscy uczniowie szkoły mogli zagłosować na najciekawszy ich zdaniem projekt logo. Wyróżnione prace zostały przedstawione na potkaniu roboczym grupy projektowej w Hiszpanii, które odbyło się w dniach 11-14 listopada 2012 r.

Na wyjeździe w Hiszpanii Technikum w Polanowicach reprezentowała grupa nauczycieli w składzie: Pani Bożena Buska – szkolny koordynator ds. wymiany, Pani Beata Foit-Fichte – nauczycielka języka angielskiego oraz Pan Marek Mendel – dyrektor Technikum w Polanowicach. Wizyta miała na celu doprecyzowanie harmonogramu wizyt studyjnych uczniów szkół, które uczestniczą w projekcie, a  które oprócz Hiszpanii będą miały miejsce na Cyprze i w Turcji. Na spotkaniu w Fuengiroli omówione zostały również zadania poszczególnych partnerów. Na największą uwagę zasługują tematy tj. tradycje i ceremoniał ślubny, obchody karnawału, potrawy regionalne oraz atrakcje turystyczne.

Jednak uczestnicy wizyty podczas pobytu nie zajmowali się tylko i wyłącznie sprawami projektowymi. Znalazł się czas również na przyjemności. Udało się im  zwiedzić Malagę, monumentalną katedrę i muzeum Picassa. Mieli także możliwość kosztowania hiszpańskich specjałów.

Uczestnicy wyjazdu wymienili się prezentami. W skład podarunków z Byczyny wchodziły, m.in. materiały promujące miejscowość i nasze wyroby regionalne. Tutaj należą się podziękowania dla Firmy LUMAR za ufundowanie słodyczy dla partnerów projektu Comenius 2012.

Hiszpanie to bardzo gościnny i życzliwy naród. Będzie się o tym mogło przekonać w najbliższym czasie pięciu uczniów oraz dwóch nauczycieli, którzy w lutym 2013 r. jadą z wizytą do Hiszpanii.

DSC_0332.jpeg DSC_0342.jpeg DSC_0348.jpeg DSC_0354.jpeg

DSC_0317.jpeg DSC_0364.jpeg DSC_0435.jpeg DSC_0448.jpeg

DSC_0498.jpeg DSC_0502.jpeg DSC_0390.jpeg DSC_0414.jpeg