Logo Byczyny

Przejazd w Sarnowie będzie zamknięty w dn. 2 lipca 2015 r.

PORR (Polska) S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów”  informuje, że w czwartek 02.07.2015 r. od godz. 6.00 do godz. 11.00 będzie zamknięty przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej Sarnów-Chudoba, a także od godz. 7.00 do godz. 18.00 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sarnów. Przejazd ten będzie zamknięty ze względu na pracę pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej.