Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 03.07.2015 r.

W dniu 03.07.2015 r. (piątek), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024

5. Komunikaty.

6. Zakończenie sesji.

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom