Logo Byczyny

Zamknięcie przejazdów kolejowych

PORR (Polska) S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów”  informuje, że w środę 08.07.2015 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00 będzie zamknięty przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej Sarnów-Chudoba, a także od czwartku 09.07.2015  r. od godz. 12.00 do piątku 10.07.2015 r. do godz. 12.00 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sarnów. Przejazd ten będzie zamknięty ze względu na pracę oczyszczarki tłucznia. Z kolei w poniedziałek 13.07.2015 r. o godz. 7.00 zostanie zamknięty przejazd kolejowy w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kostów. Przejazd będzie zamknięty aż do dnia 19.07.2015 r. do godz. 24.00 w związku z docelowym wykonaniem nawierzchni drogowej na przejeździe.