Logo Byczyny

Zamknięcie przejazdu kolejowego Sarnów-Chudoba

PORR (Polska) S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów”  informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej Sarnów-Chudoba od środy 15.07.2015 r. od godz. 8.00 do czwartku 16.07.2015 r. do godz. 24.00 w związku z pracą podbijarki torowej.