Logo Byczyny

Przejazdy kolejowe znów będą zamknięte

PORR (Polska) S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów”  informuje, że we wtorek 14.07.2015 r. został zamknięty przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej polnej Biskupice-Przysiółek. Przejazd będzie zamknięty do niedzieli 26.07.2015 r. do godz. 20.00 w związku z pracą oczyszczarki tłucznia, podbijarki torowej oraz zgrzewarki szyn. Ponownie zamknięty zostanie także przejazd kolejowy drogi gminnej Sarnów-Chudoba. Prace zgrzewarki szyn na tym przejeździe będą miały miejsce w środę 22.07.2015 r. w godz. od 7.00 do 22.00. Następnie przejazd Sarnów-Chudoba zostanie zamknięty w środę 29.07.2015 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00 w związku z zabudową rury odwadniającej. Prace na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sarnów spowodują także jego zamknięcie od dnia 29.07.2015 r. od godz. 16.00 do dnia 01.08.2015 r. do godz. 8.00. Zamknięcie przejazdu jest związane z pracą podbijarki i zgrzewarki dwudrogowej.